Please enter a search term:

  • Pakalpojumu nozare

    Klienti vēl nekad nav bijuši tik prasīgi, un vēl nekad nav bijis iespējams apmierināt klientu vēlmes tik individuāli, kā tas ir iespējams šodien. Mēs izstrādājam jums labāko un piemērotāko klientu ceļojumu un atrodam ideālo e-komercijas vai klientu pārvaldības platformu.

    Atklājiet tagad!

Pakalpojumu nozare

Pakalpojumu nozare ir lielākā un visstraujāk augošā ekonomikas nozare Vācijā (70 % no IKP) un līdzās transportlīdzekļu ražošanai, ķīmiskajai rūpniecībai un mašīnbūvei ir vissvarīgākā rūpniecības nozare.

Šveicē šī nozare ir pat vissvarīgākā un lielākā rūpniecības nozare no visām rūpniecības nozarēm ar aptuveni 74 % no kopējās bruto pievienotās vērtības. Iespējams, nevienā citā rūpniecības nozarē digitalizācija nav bijusi tāds inovāciju virzītājspēks: attīstība un pārmaiņas ir straujas un pastāvīgi pielāgojamas. Produktu tirgi, fiziskie pakalpojumi un digitālie piedāvājumi vairs nav atsevišķi, bet papildina viens otru, veidojot viedus pakalpojumus.

Bez lietotnēm, e-komercijas platformām un viedajiem pakalpojumiem nekas vairs nedarbojas. mprofi piedāvā pakalpojumu nozares uzņēmumiem optimālu atbalstu to biznesa modeļu attīstībā un paplašināšanā, jo tieši tajā mēs specializējamies.


Digitalizācijas pielietojuma jomas pakalpojumu nozarē

Ķīmijas un farmācijas rūpniecība ir viena no svarīgākajām un inovatīvākajām nozarēm pasaulē. Šeit tiek izstrādāti, ražoti un izplatīti produkti, kuriem ir izšķiroša nozīme cilvēku veselībā un labklājībā. Ņemot vērā pieaugošo globalizāciju, pieaugošo konkurences spiedienu un mainīgās klientu vajadzības, digitalizācija šajā nozarē ir kļuvusi ļoti svarīga.

Turpmāk mēs vēlamies sniegt pārskatu par digitalizācijas iespējām un pielietojuma jomām ķīmijas un farmācijas rūpniecībā:

Secinājums

Digitalizācija piedāvā milzīgas iespējas pakalpojumu nozarē padarīt efektīvākus darba procesus, samazināt izmaksas un pavērt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Lai izmantotu šo potenciālu, ir svarīgi savlaicīgi veikt pareizos pasākumus un pieiet digitalizācijai stratēģiski. Uzmanības centrā jābūt arī klientu vajadzībām un gaidām, lai palielinātu viņu apmierinātību un veidotu ilgtermiņa attiecības ar klientiem.